O firmie

Firma FIRLEJ GmbH & Co. KG istnieje w obecnej formie prawnej od sierpnia 2011, jest jednak kompletną kontynuacją  założonej w maju 1993 firmy Firlej & Partner. Siedzibą jej jest niezmiennie Untergruppenbach / dzielnica Donnbronn koło Heilbronn             w Niemczech.

P1010028_Kopie.JPG   Zakres działalności naszej firmy poszerzał się w miarę wzrastania stopnia 
   znajomości na rynku i zmieniających się potrzeb producentów elementów
   betonowych. Początkowo było to biuro administracyjne dla kilku   
   przedstawicielstw handlowych z branży betonowej. Techniczna kompetencja
   założyciela firmy, mgr inż. Grzegorza Firlej została bardzo szybko rozpoznana
   i doceniona w kręgach fachowców.
   Intensywny kontakt z producentami maszyn oraz z producentami elementów
   betonowych jak również wysoki know-how techniczny umożliwiły aktywny udział
   w rozwoju i optymalizacji wielu rozwiązań technicznych w zakresie planowania
   przyszłych zakładów produkcyjnych.  

Rosnące zainteresowanie używanymi maszynami i kompletnymi zakładami produkcyjnymi, w przypadku których konieczny      był fachowy demontaż, doradztwo, indywidualne planowanie jak też ponowny montaż z adaptacją do
warunków lokalnych i uruchomienie, zadecydowały o głównej działalności firmy.
Szereg pierwszych udanych projektów znalazły odźwięk w branży i pociągnęły za sobą nastąpne zlecenia.
Wielu dzisiaj czołowych producentów galanterii betonowej – szczególnie na Wschodzie Europy – rozpoczęło swój rozwój od dostarczonych i uruchomionych przez nas (wówczas Firlej & Partner) kompletnych linii technologicznych.

Współpracujący z nami producenci elementów betonowych dażą nas zaufaniem jako dostawcę nowych urządzeń, maszyn
i komponentów
dla linii do produkcji elementów betonowych.

FIRLEJ GmbH & Co. KG
liczy się na rynku światowym jako doświadczony partner w zakresie przenoszenia całych zakładów betonowych, przejmując fachowy demontaż, transport i ponowną budowę miejsca produkcji aż po uruchomienie urządzeń.

Wieloletnie doświadczenie
czyni firmę FIRLEJ GmbH & Co. KG jednym z wiodących oferentów kompleksowych rozwiązań technicznych zarówno przy budowie zakładów produkcyjnych na bazie używanych jak i nowych urządzeń.