Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci
Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową.
Ochrona Twojej sfery prywatnej podczas korzystania z naszej strony jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego podczas korzystania z danych osobowych będziemy ściśle przestrzegać przepisów prawa o ochronie danych.
Poniżej znajdują się informacje na temat danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Dane osobiste
Termin "dane osobowe" jest zdefiniowany w Bundesdatenschutzgesetz [niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych]. Zgodnie z tą ustawą dane osobowe to wszelkie szczegółowe dane dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności danej lub możliwej do ustalenia osoby. Do tego należy więc twoje prawdziwe nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Gromadzenie i przetwarzanie danych (ochrona danych)
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz nawiązać kontakt, prosimy o przesłanie maila, kontakt faksowy lub telefoniczny. Uzyskane tą drogą Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
Bez Twojej wyraźnej zgody Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie partnerom biznesowym zaangażowanym w realizację zamówienia. Nie będziemy przekazywać ich użytkownikom komercyjnym w celach reklamowych lub marketingowych.

Stosowanie formularza kontaktowego
Nie stosujemy formularza kontaktowego.

Usluga Analizy Sieci (Web Analysis Service Google Analytics)
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi Web Analytics firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają analizować korzystanie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku włączenia anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP Google zostanie z góry skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z naszej witryny.

Możesz również uniemożliwić Google przechwycenie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniem tych danych za pomocą następującego linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki

Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

(Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.de)

Cookies
Używanie plików cookie:
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które między innymi służą do przechowywania preferencji użytkownika, do celów statystycznych, bezpieczeństwa i ochrony prawidłowego działania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

Polityka plików cookie:
Pliki cookie to pliki umożliwiające dostęp do informacji lub umożliwiające uzyskanie informacji, które są już przechowywane w urządzeniu konsumenta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania sprzętu końcowego użytkownika i niepowtarzalną liczbę.

Wyłączanie plików cookie:
Standardowa przeglądarka internetowa umożliwia korzystanie z plików cookie na urządzeniu użytkownika końcowego. Użytkownicy serwisu internetowego zawsze mogą zmienić ustawienia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Zmiana może dotyczyć automatycznego blokowania obsługi plików cookie lub konieczności każdorazowej zgody na przechowywanie informacji (adresy wymienione poniżej to strony zawierające szczegółowe opisy zmiany lub blokady). Aktywacja blokady działania plików cookie może spowodować trudności w obsłudze usługi.

Opis możliwości rozłączenia lub zmiany ustawień dla określonych przeglądarek: Mozilla, Firefox, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Vivaldi itp.

Prawo do uzyskania informacji
Jeśli Twoja prośba zostanie przekazana nam w formie pisemnej, poinformujemy Cię w każdym momencie, jakie dane osobowe o Tobie są przechowywane u nas. Skontaktuj się z nami bezpośrednio przez e-mail, fax lub drogę pocztową. Usunięcie wyklucza wyłącznie dane potrzebne do przetwarzania zaległych zadań lub egzekwowania naszych praw i roszczeń, a także dane, które musimy zachować zgodnie z prawem.

Linki do stron internetowych innych dostawców
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych oferentów, którzy nie podlegaja naszej polityce ochrony danych osobowych. Jeśli gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych jest powiązane z korzystaniem ze stron internetowych innych oferentów, należy przestrzegać instrukcji ochrony danych odpowiednich oferentów.

Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.